Rozwód- chcę podpisać papiery rozwodowe

            Prowadzę wiele spraw rozwodowych i często spotykam się z sytuacją, że przychodzi klient do kancelarii i mówi, że chce podpisać papiery rozwodowe. Ludziom wydaje się, że wystarczy podpisać dokumenty przed adwokatem i otrzymają rozwód. Uważają również błędnie, że oboje małżonków może reprezentować jeden pełnomocnik. Tymczasem rzeczywistość wygląda odmiennie od filmów amerykańskich, na których bohaterowie podpisują papiery rozwodowe.

           Zgodnie z prawem polskim, aby uzyskać rozwód konieczne jest wniesienie powództwa o rozwód do Sądu Okręgowego, Wydział Rodzinny wraz z zawartym w nim stosownym wnioskiem czy ma być to rozwód bez orzekania o winie czy też z orzekaniem winy. Sąd na rozprawie przesłuchując strony zbada czy zachodzą przesłanki do uzyskania rozwodu, tj. czy istnieje trwały i zupełny rozkład pożycia w sferze fizycznej, emocjonalnej oraz gospodarczej, a także czy rozwód nie jest sprzeczny z dobrem dziecka. Dopiero po zbadaniu tych przesłanek będzie możliwe wydanie przez Sąd wyroku o rozwiązaniu małżeństwa.

Reklamy