Egzekucja kontaktów z dzieckiem

          Do niedawna egzekwowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem w sytuacji nie wykonywania wyroku Sądu przez osobę, pod pieczą której dziecko pozostaje (najczęściej matkę) było utrudnione.

         Jednakże ustawodawca po wyroku ETS z dniem 13.08.2011 r. wprowadził do kodeksu postępowania cywilnego pewne zmiany. Po nowelizacji kodeksu jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem drugiej strony to sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku kontaktu z małoletnim dzieckiem.

          Natomiast jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej nie wypełnia nadal swego obowiązku,wówczas sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń kontaktów z małoletnim dzieckiem. Ponadto należy pamiętać, że prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

Reklamy