Zakup nieruchomości – wprowadzenie w błąd

Otrzymałam ostatnio taką wiadomość od jednego czytelnika z prośbą o udzielenie odpowiedzi, gdzie poruszył istotną kwestię wady oświadczeń woli poprzez wprowadzenie w błąd.

„W 2007 r nabyłem od Urzędu Gminy w przetargu nieograniczonym działkę budowlaną ujętą w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkalno-pensjonatowej. Problem polega na tym ,że wcześniej nie sprawdzałem położenia działki tylko telefonicznie pytałem o ewentualne wady działki ze względu na znaczną odległość, ale otrzymałem zapewnienie, że jest pełnowartościowa. Dopiero po sfinalizowaniu transakcji i zapisie u notariusza, gdzie w dziale III  zapisano służebność gruntową na rzecz ZE i po obejrzeniu działki okazało się, że nad całością działki przebiegają linie s/n . I tu zaczyna się problem, bo w Gminie jest zaznaczone, że linie są do usunięcia i obiecali, że zostaną usunięte, ale mija prawie 5 lat i nic się nie dzieje. Wprawdzie po kolejnych pismach Gmina zaproponowała działki do zamiany,ale są dla mnie nie do przyjęcia i ostatecznie pozostaję z działką z liniami. Pytanie brzmi czy mogę coś w tej kwestii zrobić, czy Gmina mogła sprzedać działkę jako budowlaną z przechodzącymi liniami nie zaznaczając tego, czy muszę zamienić się na inna działkę o gorszym wg mnie położeniu.? Chciałbym nadmienić, że cena działki w dniu przetargu była taka sama jak pozostałych pełnowartościowych co świadczyłoby o tym, że nie powinna posiadać wad.”

Niewątpliwie Pan, który do mnie napisał został przez gminę wprowadzony w błąd, gdyż gmina ukryła niepełnowartościowść działki i fakt przechodzenia przez nią linii energetycznych napięcia.

Zgodnie z art. 84. § 1 k.c. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

Jednakże art. 88 § 2 k.c. stanowi, że uprawnienie do uchylenia się od czynności prawnej wygasa: w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia.

Z tego stanu faktycznego wynika, że niestety upłynął już rok od czasu wykrycia błędu, autor bo pisze o 5 latach oczekiwania, a zatem do dnia dzisiejszego nie uchylił się on od czynności prawnej, co oznacza, że jego uprawnienie wygasło. Pozostaje jedynie kwestia rękojmi za wady fizyczne nabytej nieruchomości i uprawnień przysługujących nabywcy, ale to już odrębny temat na kolejny wpis.

Reklamy