Podział majątku dorobkowego w sprawie o rozwód

Klienci przychodząc do kancelarii na poradę prawną w sprawie rozwodowej pytają o kwestie podziału majątku dorobkowego małżonków. Istotne jest, że warunkiem przeprowadzenia podziału majątku dorobkowego małżonków jest ustanie wspólności majątkowej bądź poprzez uprawomocnienie się wyroku rozwodowego albo poprzez zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej. W sprawie o rozwód podział majątku dorobkowego przeprowadzany jest jedynie wyjątku, gdy nie przedłuża to sprawy rozwodowej. Zgodnie z art 58 par 3 k.r.o. na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeśli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Zatem w sytuacji jeśli pomiędzy małżonkami istnieje spór np. co do tego co wchodzi w skład majątku dorobkowego stron czy też jaka jest wartość tych składników majątkowych Sąd nie będzie zajmował się sprawą podziału majątku dorobkowego małżonków, ale konieczne będzie wniesienie osobnej sprawy przed Sądem Rejonowym.

Reklamy