Ugoda zawarta przed mediatorem

W dzisiejszym wpisie zastanowimy się, jakie skutki prawne wywołuje ugoda zawarta przed mediatorem w sprawie rodzinnej. Obecnie bardzo często w sprawie rodzinnej czy rozwodowej strony w celu rozwiązania konfliktu są kierowane do mediacji. W trakcie rozmów mediacyjnych stroną dochodzą do porozumienia i podpisują ugodę przed mediatorem. Należy pamiętać, że ugoda zawarta przed mediatorem wymaga zatwierdzenia przez sąd. Z przeprowadzonej mediacji sporządzany jest protokół, którą mediator powinien złożyć w sądzie.

Jeśli na mediacje skierował strony sąd to na wniosek strony przeprowadzane jest postępowanie o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Jeżeli ugoda nadaje się do egzekucji sąd zatwierdza ją przez nadanie klauzuli wykonalności. W innym wypadku ugoda jest zatwierdzana postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

Na postanowienie o zatwierdzeniu ugody przez sąd, a także na postanowienie odmawiające zatwierdzenia przysługuje stronom zażalenie.

Natomiast ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Reklamy